img

Impreza firmowa a koszty uzyskania przychodu

Zbudowanie dobrych relacji między pracownikami to duże wyzwanie dla właściciela firmy. Jednak jest to pierwszy krok do osiągnięcia dobrych wyników i rozwoju firmy. Od zawsze wiadomo było, że szczęśliwi podwładni pracują na zadowolenie szefa. Jednak aby do tego doszło należy pamiętać o tym, że każdemu po ciężkiej pracy należy się solidny wypoczynek. Łącząc te dwie rzeczy osiągnąć możemy wiele. Pomysłem na uzyskanie dobrej atmosfery w biurze jest zorganizowanie firmowej imprezy.

Podejście skarbówki

Niestety fiskus nie chce zaliczać wydatków poniesionych przy realizacji takiego spotkania integracyjnego do kosztów podatkowych. Jednak istnieje możliwość podpięcia tej puli finansów do kosztów uzyskania przychodu.

Przykładem może być organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego, którą ciężko uznać za działanie z osiąganym przychodem w firmie a jest to niezbędny warunek wliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodu.

Warto wiedzieć, że interpretacja wydawanych przez skarbówkę zasad określa organizowanie imprez integracyjnych jako działalność socjalną, która nie ma związku z osiąganiem przychodów w finanse zainwestowane w ten cel uznać można jedynie za koszty podatkowe.

Interpretacja prawna

Tutaj jednak należy się zastanowić czy tyczy się to wszystkich imprez integracyjnych bo w piśmie z marca 2006 roku (nr PB3/GN-8213-298/05/1680) Minister Finansów określił wydatki ponoszone przez przedsiębiorcą na rzecz pracowników poprzez organizację dla nich spotkania okolicznościowego i integracyjnego jako koszt uzyskania przychodów. Według Ministra Finansów te wydatki mają związek z prowadzeniem firmy, mając za zadanie poprawę atmosfery w pracy i integrację pracowników oraz wzmocnienie poziomu ich komunikacji a także przynależności do grupy. Minister Finansów zauważył potrzebę pracodawcy w tym kierunku i umożliwił mu realizację swojego celu poprawy wydajności pracowników poprzez nagradzanie ich takimi spotkaniami. Korzyści są także po stronie gospodarki, bo bardziej efektywna firma uzyskuje wyższe przychody podlegające opodatkowaniu więc więcej pieniędzy dla Skarbu Państwa. 

Podsumowani

Pod działalność socjalną podchodzą między innymi: usługi polegające na świadczeniu różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej i oświatowej a także rekreacyjnej i sportowej. Wynika z tego fakt, że zwyczaje spotkanie przy kawie z pracownikami nie wpisuje się w powyższy zamysł Ministra Finansów bo nie ma to żadnego związku z działalnością socjalną więc poniesione wydatki na taką imprezę nie będą wpisywać się w koszty uzyskania przychodu.

Planując zorganizowanie eventu firmowego należy mieć na uwadze powyższe zapisy. W skrócie jeśli pracodawca chce zafundować swoim pracownikom zajęcie sportowe lub oświatowe zaliczy się to do działalności socjalnej a gdy impreza będzie typowo towarzyska wtedy można będzie zaliczyć poniesione wydatki do kosztów uzyskania przychodu.

 

Zobacz również