img

Savoir-vivre w biznesie

Etyka biznesowa jest coraz ważniejsza dla polskich przedsiębiorców. Jednak jest nadal wielu takich, którzy nie zwracają na to szczególnej uwagi i uważają, że ta wiedza, którą mają w tym temacie jest już dla nich wystarczająca. Jednak prawie u każdego pojawia się taka sytuacja, w której dana osoba wpada w popłoch ponieważ zbliża się jakaś ważna kolacja, która będzie miała szczególne znaczenie dla prowadzonych interesów.

Trener dobrego zachowania. Umiejętność zachowania pracowników to coraz ważniejszy element, który może mieć wpływ na działalność firmy. Dlatego na zachodzie często prowadzi się specjalne szkolenia, które mają sprawić, że dobre zachowanie będzie u pracowników czym oczywistym. Wybiera się nawet specjalnych trenerów dobrego zachowania, którzy od samego początku do końca przygotowują daną osobę do tego jak się dobrze zachować w każdej sytuacji. Przygotowuje się na ten temat również różnego rodzaju książki. Fundamenty savoir-vivre’u Jest kilka najważniejszych kwestii, które stanowić będą podstawę dobrego wychowania. O takich sprawach warto pamiętać zarówno w codziennym życiu jak i też w ramach obowiązków zawodowych. Dzięki temu nasze zachowania będą odpowiednie i nie będą zbyt sztuczne. Jeśli dobrego wychowania wymagamy od innych musimy również samodzielnie starać się o swoje zachowania. Dobre zachowanie to między innymi szanowanie innych, tolerancja oraz zachowanie ich prywatność. Warto pamiętać, by unikać krępujących sytuacji, które mogą się pojawiać, gdy będzie się przekazywać plotki. W poważnym biznesie trzeba pamiętać o punktualności, która jest podstawą dobrego zachowania. Trzeba również zachowywać zdrowy rozsądek w każdej sytuacji. Spotkanie idealne. Savoir-vivre będzie obejmował wiele różnych zachowań. Trzeba dobrze zebrać informację i wiedzieć jak w konkretnych sytuacjach należy się zachowywać. Jeśli chcemy się spotkać z kimś na gruncie firmowym warto oczywiście podać kilka różnych terminów, aby w ten sposób partner wybrał dla siebie najlepszy. Jeśli my dostajemy zaproszenie musimy pamiętać o tym, by potwierdzić przybycie. Na początku spotkania wymieniamy uścisk dłoni i jeśli jest to osoba nieznana przedstawiamy się. Zawsze zaczynamy powitania od osoby najwyżej postawionej. Problemy z komunikacją. W pracy biurowej biznesmeni mają często problem, by wybrać odpowiednią drogę do przekazywania dokumentów i wiadomości. Wszelkie zaproszenia trzeba przesyłać pocztą albo kurierem. Nie powinno się tego dokonywać mailowo ani faksem ponieważ to może oznaczać brak szacunku.

Technologia nowoczesna może być wykorzystywana jedynie w ramach kontaktowania się zawodowego, ustalanie szczegółów umowy, korespondencja ściśle biznesowa. Same negocjacje nad umową warto prowadzić osobiście. Jeśli chcemy się kontaktować w ramach sms-ów powinniśmy wcześniej zapytać partnera czy taka forma mu nie będzie przeszkadzać. Jeśli będziemy trzymać się dobrych manier możemy oczekiwać, że w ten sposób otworzy się nam droga do sukcesu. Zawsze warto przeczytać książkę czy udać się na jakiś kurs dobrego zachowania, ale to będzie tylko podstawa, z której będzie dalej można budować swoją praktykę dobrego zachowania na co dzień. Po latach w biznesie nabierzemy ogłady i będziemy doskonale wiedzieli jak się zachować w każdej sytuacji.

 

Zobacz również