img

Wyjazd integracyjny - bilans zysków i strat

Ostatnie badania społecznościowe w Stanach Zjednoczonych wykazały, że gratyfikacje pieniężne nie są najbardziej efektownych sposobem motywacyjnym. Zdecydowana większość ankietowanych jako najlepszą formę budowania zespołu pracowniczego i motywowania wskazała wyjazdy integracyjne. Czym właściwie jest wyjazd integracyjny i czy rzeczywiście jest skuteczny? Poniżej, przedstawiamy bilans zysków i strat płynących z wykorzystania tej formy. Idea wyjazdów pracowniczych, nie jest nowym pomysłem.

Na terytorium Polski w czasach PRL-u popularne były urlopy pracownicze, na które zabierano całe rodziny. Idealne warunki do wypoczynku, tworzyły zakładowe domy wypoczynkowe zlokalizowane w atrakcyjnych pod względem turystycznym regionach kraju. Wraz z upadkiem komunizmu, upadła idea tego typu wyjazdów. Jednak chęć integrowania współpracowników nadal była priorytetem dla większości pracodawców. Wraz z nastaniem nowej ery, popyt na tego typu usługi znów wzrósł, zjawisko to wykorzystali organizatorzy wyjazdów integracyjnych. Niemniej jednak, zdania na ten temat są podzielone. Idea być może wzniosła, jednak wyjazdy integracyjne często kończą się na hulance i swawoli, niosących z sobą duże konsekwencje. Reasumując, czy wyjazdy pracownicze mogą podnieść wydajność pracowników, motywując ich czy są raczej miejscem skandalizujących sytuacji? Jak w wielu przypadkach bywa, wyjazdy integracyjne posiadają plusy i minusy. Mimo, że w Polsce już w czasach PRL-u miały miejsce wyjazdy pracownicze "pod Gruszą", to były one zaledwie zalążkiem tego, co przywędrowało do nas z USA i Zachodniej Europy. Na początku, z wyjazdów integracyjnych korzystały jedynie korporacje, które były gotowe do podjęcia stosunkowo dużej inwestycji. Na początku, organizacją zajmował się najczęściej dział kadr lub wydelegowany do tego zadania pracownik. Współcześnie, planowaniem i realizacją wyjazdów zajmują się niezależne firmy, zapewniając uczestnikom nie tylko wiele atrakcji, ale tworząc harmonogram dostosowany do konkretnych celów i potrzeb firmy, która zleciła organizację tego przedsięwzięcia. Niezmienne od lat, pozostają cele pracodawców. Inwestując w wyjazd integracyjny, chcą pobudzić zaangażowanie pracowników w życie firmy poprzez stworzenie im aury, atmosfery do budowania relacji między pracownikami, co jest głównym czynnikiem efektywności. Tego typu wyjazdy, są odskocznia od biurowej monotonii ma pozwolić pracownikom na zregenerowanie sił i rozwój zawodowy w bardziej swobodnych warunkach.

Organizacja wyjazdów integracyjnych, opiera się na kilku etapach. Pierwszym z nich, jest zaplanowanie kosztów, wybór odpowiedniej lokalizacji wypoczynku, czasu oraz tego, co może zaważyć na sukcesie wyjazdu, a więc organizatora. Po tym, pozostaje jedynie określenie potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie budowania zespołu i relacji u podwładnych. Plusy wyjazdów integracyjnych:

-zbudowanie silnego team'u,

-minimalizacja skutków stresu,

-podniesienie kwalifikacji zawodowych,

-wzrost poczucia przynależności i lojalności pracowników wobec przedsiębiorstwa.

Minusy, są zdecydowaną mniejszością w porównaniu do korzyści, jednak są zdecydowanie silniejsze w skutkach. Uczestnicy imprezy, mogą pozwolić sobie na zdecydowanie więcej, dlatego na wyjazdach integracyjnych nie trudno o romanse, nadużywanie alkoholu i inne skandaliczne zachowania, które w rezultacie prowadzą nawet do redukcji etatów. Co zrobić, by osiągnąć gwarancję sukcesu wyjazdu integracyjnego? Na pewno, zatrudnić profesjonalną firmę organizującą wypady pracownicze, co da pewność, że wyjazd integracyjny nie będzie wydatkiem finansowym, a inwestycją w świetlaną przyszłość firmy.

 

Zobacz również