img

Imprezy integracyjne - potrzebne czy nie?

Imprezy integracyjne zdobywają sobie coraz większą popularność - nie tylko wśród pracowników, ale również i pracodawców, którzy je organizują. Mimo kosztów, widzą oni w nich szansę na lepszą integrację wszystkich pracowników, co w przyszłości może skutkować ich lepszą współpracą na arenie zawodowej. Jeśli ktoś dobrze się z kimś rozumie, taka współpraca przebiega bez zakłóceń i w przyjemnej atmosferze. Jednakże wiele osób wskazuje, że imprezy integracyjne niosą ze sobą nie tylko korzyści, ale również i zagrożenia. Czy zatem rzeczywiście są potrzebne?

Imprezy integracyjne niosą ze sobą pewną sprzeczność. Z jednej bowiem strony pracodawca ma okazję do bliższego poznania swoich pracowników, a oni do zacieśnienia więzi i lepszej współpracy na polu zawodowym w przyszłości. Z drugiej jednak strony nie wszyscy chętnie uczestniczą w takich spotkaniach, czy wyjazdach. Można zatem uznać, że są niejako zmuszani przez swojego pracodawcę do uczestnictwa w nich. Dlaczego mogą niechętnie bywać na podobnych imprezach? Zapewne z wielu różnych powodów. Najważniejszym z nich wydaje się być raczej dziwny charakter owych spotkań. Z jednej bowiem strony chodzi o to, aby się wyluzować i odpocząć od pracy. Z drugiej strony nie jest to jednak możliwe, ponieważ przebywa się ze swoimi współpracownikami, z którymi kojarzą nam się raczej aktywne dni robocze, a nie leniwe weekendy. Poza tym w tego typu imprezach biorą też udział pracodawcy - a zatem nie można się wyluzować, gdyż należy zaprezentować się im z jak najlepszej strony. Nikt nie zdecyduje się na robienie głupstw i pełny relaks, gdy obok jest szef. I gdy prowadzi stały monitoring, jednocześnie oceniając swoich pracowników. Nawet jeśli nie taki ma być cel całej imprezy, on robi to odruchowo. A jego pracownicy o tym wiedzą i są spięci. Tym bardziej, że po podobnych wyjazdach lub spotkaniach często dochodzi do przetasowania na stanowiskach. Wszak jeden lub drugi pracownik nie potrafi się czasem opanować, upije się, narobi sobie wstydu i wyjawia sekrety firmy. Gdy szef straci do takiej osoby zaufanie, może go nigdy nie odzyskać. Niewłaściwe zachowanie na imprezie integracyjnej może skutkować nawet zwolnieniem.

Często pracodawcy zapominają, że nie wystarczy raz w roku zorganizować spotkanie integracyjne, aby ich pracownicy byli zadowoleni. Pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom jak najlepsze warunki do pracy i rozwoju przez cały czas - a nie jedynie raz na jakiś czas. Jeśli zaś wybraliśmy takich, którzy sprawiają, że kultura w firmie jest niska, na pewno żaden wyjazd integracyjny tego nie poprawi. Nie można więc przeceniać znaczenia tych wyjazdów i spotkań - one mają być jedynie dodatkiem i pomocą. Nie są odpowiedzią na wszystkie problemy firmy i na pewno ich nie rozwiążą. Organizacja takich wyjazdów może się też obrócić przeciwko dyrektorowi lub całemu zarządowi firmy. Wszak lepsza komunikacja między pracownikami oznacza również, że będą próbowali zwiększyć swoje prawa i razem walczyli o swoje dobro. Jest to szczególnie niebezpieczne na przykład w okresie, gdy z powodu ciężkiej sytuacji firmy musi dojść do zwolnień. Dlatego też należy sobie dobrze przemyśleć, czy spotkania integracyjne rzeczywiście są tak potrzebne. Wiele zalet, ale również wiele wad tego typu spotkań i wyjazdów sprawia, że z pewnością spory na temat ich użyteczności nie ucichną, lecz będą toczone nadal.

 

Zobacz również